არქივი
შეიყვანეთ ტექსტი: 
ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს სააღდგომოდ საჩუქრები გადაეცათ
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სოციალური უზრუნველყოფის სამმართველოს წარმომადგენლებმა N5 ქალთა დაწესებულებაში მყოფ ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცეს და სააღდგომო საჩუქრები გადასცეს. ...