არქივი
შეიყვანეთ ტექსტი: 
მინისტრ კახა კახიშვილის მოწვევით საქართველოს ინდონეზიის იუსტიციისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამინისტროს დელეგაცია ეწვია
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის, კახა კახიშვილის მოწვევით საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ინდონეზიის იუსტიციისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია. ...