არქივი
შეიყვანეთ ტექსტი: 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს თანამშრომლები აშშ-ის გამოცდილებას ეცნობიან
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს თანამშრომლები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ნარკოტიკებთან ბრძოლისა და კანონის აღსრულების საერთაშორისო ბიუროს (INL) მიწვევით ამერიკაში სასწავლო ვიზიტით გაემგზავრნენ.  ...
ვაკანსია
ვაკანსიათანამდებობის დასახელება - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მრჩეველიდამსაქმებელი - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროგანცხადების წარდგენის ბოლო ვადა - 04.11.2017თანა...