არქივი
შეიყვანეთ ტექსტი: 
N5 დაწესებულებას ნინო ქათამაძე და ნიკოლოზ რაჭველი სტუმრობდნენ
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო №5 პენიტენციურ დაწესებულებაში მუსიკალური თერაპიის კურსის დახურვა და ალბომის პრეზენტაცია გაიმართა. ...