არქივი
შეიყვანეთ ტექსტი: 
N15 დაწესებულებაში მინანქრისა და კერამიკის სახელოსნოები გაიხსნა
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს N15 პენიტენციურ დაწესებულებაში მინანქრისა და კერამიკის სახელოსნოები გაიხსნა. დაწესებულებაში სახელოსნოებისთვის სპეციალური სივრცეები მოეწყო, რომელიც საჭირო ინვენტარით აღიჭურვა. ...