საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა სპეციალურ დანაყოფში სხვადასხვა ვაკანსიაზე გამოაცხადა კონკურსი, რომელიც განთავსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
FaceBook Twitter Google