1 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს წარმომადგენლებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ასოცირების დღის წესრიგით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე იმსჯელეს
FaceBook Twitter Google